false

Neonomi's Profile

Joined on 2020-05-04 08:57:05 +0000 UTC

Multiplayer Seeded Multiplayer Unseeded Solo Unseeded Multiplayer Diversity
TrueSkill: 22.72-0.16 TrueSkill: 0 Adjusted Avg: 1070413 TrueSkill: 0
TrueSkill Sigma: 1.24 TrueSkill Sigma: 8.33 Unadjusted Avg: 841039 TrueSkill Sigma: 8.33
Total Races: 28 Total Races: 0 Forfeit Penalty: 229374 Total Races: 0
Forfeit Rate: 3
Total Races: 11
Fastest Time: 679328
Miscellaneous
Total Number of Races: 76
Wasted Time: 47247279

Last 5 Races

ID Date & Time Format Character Goal Racer Place Time Start
169207 2020-05-24 16:47:20 +0000 UTC ez_duke 1 463674
Neonomi Quit  
169205 2020-05-24 16:36:01 +0000 UTC Neonomi 1 643818
ez_duke Quit  
169202 2020-05-24 16:26:00 +0000 UTC ez_duke 1 531410
Neonomi Quit  
169200 2020-05-24 16:13:13 +0000 UTC ez_duke 1 661726
Neonomi Quit  
169199 2020-05-24 16:00:41 +0000 UTC Neonomi 1 545140
ez_duke Quit  

Last 11 Ranked Unseeded Races

ID Date & Time Format Character Goal Racer Place Time Start
166974 2020-05-13 17:44:37 +0000 UTC Neonomi 1 778286
166968 2020-05-13 17:29:18 +0000 UTC Neonomi 1 835643
166960 2020-05-13 17:13:41 +0000 UTC Neonomi 1 809412
166653 2020-05-12 07:27:51 +0000 UTC Neonomi 1 679328
165683 2020-05-07 06:14:18 +0000 UTC Neonomi Quit  
165679 2020-05-07 05:56:07 +0000 UTC Neonomi 1 920202
165677 2020-05-07 05:46:33 +0000 UTC Neonomi Quit  
165673 2020-05-07 05:31:13 +0000 UTC Neonomi 1 784842
165662 2020-05-07 05:14:21 +0000 UTC Neonomi 1 915051
165648 2020-05-07 04:39:55 +0000 UTC Neonomi Quit  
165634 2020-05-07 03:50:47 +0000 UTC Neonomi 1 1005552