false

Humbugle's Profile

Joined on 2018-10-24 18:27:46 +0000 UTC

Multiplayer Seeded Multiplayer Unseeded Solo Unseeded Multiplayer Diversity
TrueSkill: 0 TrueSkill: 0 Adjusted Avg: 1483211 TrueSkill: 0
TrueSkill Sigma: 8.33 TrueSkill Sigma: 8.33 Unadjusted Avg: 940573 TrueSkill Sigma: 8.33
Total Races: 0 Total Races: 0 Forfeit Penalty: 542638 Total Races: 0
Forfeit Rate: 45
Total Races: 78
Fastest Time: 659156
Miscellaneous
Total Number of Races: 89
Wasted Time: 73497782

Last 5 Races

ID Date & Time Format Character Goal Racer Place Time Start
105414 2018-11-11 13:02:46 +0000 UTC Humbugle 1 870259
105410 2018-11-11 12:50:25 +0000 UTC Humbugle Quit  
105315 2018-11-10 19:41:29 +0000 UTC Humbugle Quit  
105309 2018-11-10 19:27:20 +0000 UTC Humbugle 1 815492
105247 2018-11-10 17:29:09 +0000 UTC Humbugle 1 757988

Last 78 Ranked Unseeded Races

ID Date & Time Format Character Goal Racer Place Time Start
105414 2018-11-11 13:02:46 +0000 UTC Humbugle 1 870259
105410 2018-11-11 12:50:25 +0000 UTC Humbugle Quit  
105315 2018-11-10 19:41:29 +0000 UTC Humbugle Quit  
105309 2018-11-10 19:27:20 +0000 UTC Humbugle 1 815492
105247 2018-11-10 17:29:09 +0000 UTC Humbugle 1 757988
105241 2018-11-10 17:16:56 +0000 UTC Humbugle Quit  
105239 2018-11-10 17:05:02 +0000 UTC Humbugle Quit  
105233 2018-11-10 16:45:22 +0000 UTC Humbugle 1 1130105
105100 2018-11-09 15:52:21 +0000 UTC Humbugle 1 922936
105099 2018-11-09 15:34:14 +0000 UTC Humbugle 1 822634
105013 2018-11-08 17:30:42 +0000 UTC Humbugle Quit  
105010 2018-11-08 17:12:25 +0000 UTC Humbugle Quit  
105003 2018-11-08 14:08:39 +0000 UTC Humbugle Quit  
105000 2018-11-08 13:54:54 +0000 UTC Humbugle Quit  
104914 2018-11-07 18:52:03 +0000 UTC Humbugle Quit  
104909 2018-11-07 18:36:42 +0000 UTC Humbugle 1 883857
104878 2018-11-07 16:32:22 +0000 UTC Humbugle Quit  
104874 2018-11-07 16:18:44 +0000 UTC Humbugle Quit  
104866 2018-11-07 14:01:37 +0000 UTC Humbugle Quit  
104865 2018-11-07 13:46:04 +0000 UTC Humbugle Quit  
104864 2018-11-07 13:33:42 +0000 UTC Humbugle Quit  
104860 2018-11-07 11:01:31 +0000 UTC Humbugle 1 868929
104858 2018-11-07 10:47:53 +0000 UTC Humbugle Quit  
104713 2018-11-06 15:57:24 +0000 UTC Humbugle 1 926144
104711 2018-11-06 15:40:19 +0000 UTC Humbugle 1 948565
104630 2018-11-05 19:19:00 +0000 UTC Humbugle 1 1055818
104629 2018-11-05 19:02:59 +0000 UTC Humbugle 1 757229
104588 2018-11-05 16:21:44 +0000 UTC Humbugle 1 755896
104575 2018-11-05 13:59:05 +0000 UTC Humbugle Quit  
104574 2018-11-05 13:53:48 +0000 UTC Humbugle Quit  
104573 2018-11-05 13:41:46 +0000 UTC Humbugle Quit  
104567 2018-11-05 13:22:18 +0000 UTC Humbugle Quit  
104473 2018-11-04 16:16:43 +0000 UTC Humbugle 1 738273
104471 2018-11-04 16:05:33 +0000 UTC Humbugle Quit  
104469 2018-11-04 15:51:38 +0000 UTC Humbugle 1 799926
104431 2018-11-04 08:35:46 +0000 UTC Humbugle 1 742347
104426 2018-11-04 08:17:14 +0000 UTC Humbugle 1 1067850
104422 2018-11-04 08:06:03 +0000 UTC Humbugle Quit  
104362 2018-11-03 19:33:27 +0000 UTC Humbugle Quit  
104357 2018-11-03 19:18:50 +0000 UTC Humbugle Quit  
104322 2018-11-03 16:45:55 +0000 UTC Humbugle 1 763595
104321 2018-11-03 16:40:26 +0000 UTC Humbugle Quit  
104319 2018-11-03 16:28:43 +0000 UTC Humbugle Quit  
104318 2018-11-03 16:18:10 +0000 UTC Humbugle Quit  
104292 2018-11-03 11:00:46 +0000 UTC Humbugle Quit  
104291 2018-11-03 10:40:56 +0000 UTC Humbugle Quit  
104290 2018-11-03 10:31:24 +0000 UTC Humbugle Quit  
104289 2018-11-03 10:26:41 +0000 UTC Humbugle Quit  
104278 2018-11-03 07:31:50 +0000 UTC Humbugle 1 659156
104277 2018-11-03 07:15:10 +0000 UTC Humbugle Quit  
104276 2018-11-03 06:56:55 +0000 UTC Humbugle 1 1071356
104275 2018-11-03 06:43:31 +0000 UTC Humbugle Quit  
104227 2018-11-02 18:26:08 +0000 UTC Humbugle Quit  
104221 2018-11-02 18:07:25 +0000 UTC Humbugle 1 1042317
104219 2018-11-02 17:52:43 +0000 UTC Humbugle 1 783578
104156 2018-11-02 10:57:06 +0000 UTC Humbugle 1 877096
104150 2018-11-02 10:44:15 +0000 UTC Humbugle Quit  
104144 2018-11-02 10:25:11 +0000 UTC Humbugle 1 1045089
104143 2018-11-02 10:16:53 +0000 UTC Humbugle Quit  
104005 2018-11-01 14:39:12 +0000 UTC Humbugle Quit  
104004 2018-11-01 14:24:38 +0000 UTC Humbugle 1 801298
104002 2018-11-01 14:18:05 +0000 UTC Humbugle Quit  
103970 2018-11-01 11:19:19 +0000 UTC Humbugle Quit  
103965 2018-11-01 11:09:59 +0000 UTC Humbugle Quit  
103960 2018-11-01 10:58:09 +0000 UTC Humbugle Quit  
103733 2018-10-30 08:46:32 +0000 UTC Humbugle 1 800504
103732 2018-10-30 08:26:43 +0000 UTC Humbugle 1 1074567
103725 2018-10-30 02:33:29 +0000 UTC Humbugle 1 1112780
103646 2018-10-29 12:27:58 +0000 UTC Humbugle 1 1209278
103644 2018-10-29 12:19:03 +0000 UTC Humbugle Quit  
103643 2018-10-29 12:07:36 +0000 UTC Humbugle Quit  
103615 2018-10-29 08:08:12 +0000 UTC Humbugle 1 1119419
103613 2018-10-29 06:39:36 +0000 UTC Humbugle 1 1073664
103459 2018-10-28 08:15:42 +0000 UTC Humbugle 1 1463272
103447 2018-10-28 01:56:02 +0000 UTC Humbugle 1 1277696
103277 2018-10-27 07:44:52 +0000 UTC Humbugle Quit  
103276 2018-10-27 07:26:47 +0000 UTC Humbugle Quit  
103169 2018-10-26 06:26:52 +0000 UTC Humbugle Quit